în toate balcoanele

în toate balcoanele în care am fost
m-am simţit singur
precum sticlele goale puşcă
băute despuiate
prăfuite precum teneşii
purtaţi în viteză scofâlciţi
lăsaţi la odihnă precum caii
dezvăţaţi de câmpie deşălaţi
trişti precum sateliţii artificiali eşuaţi în orbite
incapabili de umbră muţi
singuri precum oamenii
lăsaţi de izbelişte pe balcoane